زهرا آقاجعفری، کاردرمانگر

من زهرا آقاجعفری هستم، یک کاردرمانگر با بیش از ۱۰ سال سابقه کار بالینی در حوزه‌های مختلف کاردرمانی از جمله حسی، درکی-حرکتی، و ذهنی. تخصص من در این زمینه‌ها به من اجازه می‌دهد تا با بهره‌گیری از تکنیک‌ها و رویکردهای معتبر و نوآورانه، کودکان را برای مشارکت فعال‌تر در مداخلات درمانی آماده کنم. 
به منظور ارتقاء رشد و پیشرفت کودکان، من از تمرینات مستمر و تخصصی بهره می‌برم که بر اساس شواهد علمی و تجربی طراحی شده‌اند. این تمرینات شامل فعالیت‌های شاد و خلاقانه هستند که کودکان را وادار به تعامل مثبت می‌کنند و باعث ایجاد انگیزه برای شرکت فعال در فرآیند درمانی می‌شود.
علاوه بر این، اهمیت ارتباطات سالم در فرآیند درمانی را در اولویت قرار می‌دهم. با ایجاد ارتباط مثبت و معنی‌دار با کودکان، من به آنها کمک می‌کنم تا خودآگاهی بیشتری پیدا کنند و بهبود در دانش و شناختشان داشته باشند.
با انگیزه و تعهد به کمک به رشد سالم کودکان، من آماده به ارائه خدمات کاردرمانی تخصصی هستم و با ایجاد برنامه‌های فردی و منطبق بر نیازهای هر کودک، به تحقق اهداف و پیشرفت آنها کمک می‌کنم.”
می توانید در زمینه های زیر از من کمک بگیرید:
اختلال یادگیری ، Dyslexia، ADHD
اختلالات اتیسم و طیف اتیسم
اختلالات اضطرابی اجتماعی در کودکان
اختلالات هویت جنسی
اعتماد به نفس و توانایی‌های فردی
راه های ارتباط با ما